tlo-gora-ziemia

WYBRANE PROJEKTY DORADCZE

Wieloletnie doświadczenie w różnych branżach oraz zespół doświadczonych konsultantów, pozwalają nam osiągać ponadprzeciętne rezultaty dla naszych klientów. Realizujemy złożone projekty doradcze, w ramach których dostarczamy wsparcie bazujące na najwyższych standardach branżowych. Rozumiemy, że nasi klienci nie zamawiają analiz i raportów, dlatego dostarczamy im rozwiązania rzeczywistych problemów biznesowych. Największym wyróżnieniem jest dla nas kontynuacja współpracy w kolejnych obszarach biznesowych.

Typ projektu Klient Nazwa projektu
Zmiany organizacyjne Optymalizacja modeli struktur organizacyjnych Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal
"Identyfikacja potencjalnych nieefektywności operacyjno-organizacyjnych i w zakresie zarządzania. Określenie modelu operacyjnego i zaprojektowanie modeli efektywnych struktur organizacyjnych."
Zmiany organizacyjne Doradztwo w przygotowaniu wnisoku antydumpingowego dotyczącego importu stalowych butli wysokociśnienieowych z Chin
Doradztwo w przygotowaniu wnisoku antydumpingowego dotyczącego importu stalowych butli wysokociśnienieowych z Chin
Zmiany organizacyjne Due diligence Geofizyki Kraków i Geofizyki Toruń i wypracowanie wariantów restrukturyzacji obu spółek
"Analiza (due diligence) stanu obecnego oraz perspektyw rynkowych dalszego funkcjonowania spółek Geofizyka Kraków S.A. i Geofizyka Toruń S.A. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych oraz ocena ekonomiczna możliwych wariantów dalszego funkcjonowania spółek w Grupie PGNiG. Opracowanie rekomendacji w zakresie kierunków przekształceń spółek i planu ich wdrożenia."
Zmiany organizacyjne Przygotowanie modelu operacyjnego i dokumentacji finansowej na potrzeby utworzenia Domu Maklerskiego PGE
"Określenie modelu operacyjnego spółki, w tym opis przebiegu podstawowych procesów biznesowych oraz zasad organizacji funkcji nieprocesowych. Zdefiniowanie założeń dla wsparcia procesów przez systemy IT. Analiza rynków obrotu hurtowego energią elektryczną, prawami majątkowymi i CO2. Opracowanie dokumentacji o charakterze finansowym na potrzeby wniosku do KNF. Zdefiniowanie i kalkulacja podstawowych ryzyk funkcjonowania DM PGE."
Zmiany organizacyjne Wsparcie biznesowe i wsparcie prac projektowych podczas realizacji Projektu Restrukturyzacji GK PGE
\"Przeprowadzenie analiz biznesowych spółek zależnych z poszczególnych linii biznesowych Grupy. Określenie kierunków restrukturyzacji poszczególnych spółek (zbycie, konsolidacja, likwidacja, itp.). Uzgodnienie harmonogramu wdrożenia określonych rekomendacji. Wsparcie w zarządzaniu projektami restrukturyzacyjnymi.\"
Zmiany organizacyjne Opracowanie mechanizmów i zarządzanie strategicznym Programem Restrukturyzacji Obszaru Wytwarzanie
"Przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia, przy wypełnieniu założeń wynegocjowanych z organizacjami związkowymi. Wyznaczenie ram formalnych funkcjonowania restrukturyzowanego obszaru. Zapewnienie ciągłości działania w relacjach z podmiotami zewnętrznymi . Uzyskanie zrozumienia i akceptacji pośród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych."
Zmiany organizacyjne Opracowanie koncepcji restrukturyzacji oddziałów LOTOS Serwis
"Diagnoza obecnej sytuacji ekonomicznej i potencjału działania na rynku zewnętrznym. Określenie scenariuszy restrukturyzacji Oddziałów Spółki. Analiza wybranych scenariuszy restrukturyzacji dla każdego z Oddziałów. Przygotowanie planu wdrożenia wybranego scenariusza restrukturyzacji. Wsparcie Zarządu Spółki w zakresie komunikacji wewnętrznej."
Zmiany organizacyjne Zdefiniowanie inicjatyw restrukturyzacyjnych - przygotowanie niezbędnych działań restrukturyzacyjnych dla spółek przewidzianych do połączenia oraz dla połączonego Obszaru Wytwarzanie
Opracowanie docelowej mapy procesów, pod-procesów i zadań realizowanych, wraz z docelową strukturą organizacyjną. Opracowanie wybranych procedur, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów. Wsparcie Kierownika Projektu oraz pozostałych Członków Zespołu Projektowego w zarządzaniu projektem.
Zmiany organizacyjne Opracowanie i zarządzanie programem poprawy efektywności
Określenie strategicznych obszarów kluczowych dla poprawy efektywności. Opracowanie listy strategicznych projektów dla poprawy efektywności działania Grupy. Stworzenie zasad zarządzania projektami strategicznymi. Wsparcie w procesie zarządzania projektami i monitorowania prac. Wsparcie dla pracowników Klienta przy przejęciu zarządzania programem.
Zmiany organizacyjne Opracowanie architektury procesów Grupy
Określenie megaprocesów Grupy. Zbudowanie mapy procesów strategicznych dla procesów zarządczych, podstawowych i wsparcia. Określenie właścicieli, produktów i KPI procesów. Ustalenie roli spółki matki w wybranych procesach zarządczych. Ustalenie zasad zarządzania procesami.
Zmiany organizacyjne Zbudowanie modelu organizacji połączonego Obszaru Wytwarzanie (powstałego z połączenia PKE, Elektrowni Stalowa Wola i EC Tychy)
"Zdefiniowanie procesowych struktur organizacyjnych Centrum Zarządzania i Elektrowni /Elektrociepłowni. Konsolidacja organizacyjna procesów zarządczych, wspierających i zarządzania finansami, stworzenie nowego modelu biznesowego Elektrowni / Elektrociepłowni. Stworzenie Dokumentacji Inicjującej Projekt w metodyce Prince2 dla 4 inicjatyw reorganizacyjnych. Określenie spodziewanych efektów finansowych z wdrożenia nowego modelu organizacyjnego."
Zmiany organizacyjne Doradztwo w zakresie zmian w modelu regulazji i taryfikacji na rynku gazu w Polsce
Doradztwo w tworzeniu nowego modelu regulacji rynku gazu w Polsce.
Zmiany organizacyjne Opracowanie modelu funkcjonowania służb technicznych, restrukturyzacja organizacyjna
Przygotowanie założeń wydzielenia OSD, restrukturyzacja procesowa działalności dystrybucyjnej. Przygotowanie modelu referencyjnego na potrzeby wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym dla spółki. Opracowanie modelu organizacji służb terenowych OSD oraz pomoc we wdrożeniu modelu. Określenie efektywnego poziomu zatrudnienia w oddziałach spółki.
Zmiany organizacyjne Wsparcie w wydzieleniu służb pomocniczych z Elektrowni Połaniec do spółek zależnych
Wsparcie w wydzieleniu służb pomocniczych z Elektrowni Połaniec do spółek zależnych
Zmiany organizacyjne Przeprowadzenie restrukturyzacji systemu sprzedaży i obsługi klienta browarów Lech Browary Wielkopolskie, Browary Tyskie Górny Śląsk
Przeprowadzenie restrukturyzacji systemu sprzedaży i obsługi klienta browarów Lech Browary Wielkopolskie, Browary Tyskie Górny Śląsk
Zmiany organizacyjne Restrukturyzacja grupy hotelowej ORBIS
Restrukturyzacja grupy hotelowej ORBIS