WYBRANE PROJEKTY DORADCZE

Wieloletnie doświadczenie w różnych branżach oraz zespół doświadczonych konsultantów, pozwalają nam osiągać ponadprzeciętne rezultaty dla naszych klientów. Realizujemy złożone projekty doradcze, w ramach których dostarczamy wsparcie bazujące na najwyższych standardach branżowych. Rozumiemy, że nasi klienci nie zamawiają analiz i raportów, dlatego dostarczamy im rozwiązania rzeczywistych problemów biznesowych. Największym wyróżnieniem jest dla nas kontynuacja współpracy w kolejnych obszarach biznesowych.

Typ projektuKlientNazwa projektu
Zmiany organizacyjneDue diligence Geofizyki Kraków i Geofizyki Toruń i wypracowanie wariantów restrukturyzacji obu spółek
"Analiza (due diligence) stanu obecnego oraz perspektyw rynkowych dalszego funkcjonowania spółek Geofizyka Kraków S.A. i Geofizyka Toruń S.A. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych oraz ocena ekonomiczna możliwych wariantów dalszego funkcjonowania spółek w Grupie PGNiG. Opracowanie rekomendacji w zakresie kierunków przekształceń spółek i planu ich wdrożenia."
StrategiaOpracowanie strategicznej analizy detatlicznego rynku gazu oraz strategii zakupowej gazu na rynku hurtowym
"Strategiczna analiza detalicznego rynku gazu w Polsce. Oszacowanie i prognoza marż w wybranych segmentach rynku. Ocena atrakcyjności i czynniki sukcesu w wybranych segmentach rynku wraz z określeniem możliwych kierunków rozwoju. Opracowanie charakterystyki rynku hurtowego gazu w Polsce i Niemczech. Określenie założeń dotyczących możliwej formy zaangażowania na hurtowym rynku gazu. Charakterystyka ryzyk związanych z funkcjonowaniem na hurtowym rynku gazu."
Zmiany organizacyjnePrzygotowanie modelu operacyjnego i dokumentacji finansowej na potrzeby utworzenia Domu Maklerskiego PGE
"Określenie modelu operacyjnego spółki, w tym opis przebiegu podstawowych procesów biznesowych oraz zasad organizacji funkcji nieprocesowych. Zdefiniowanie założeń dla wsparcia procesów przez systemy IT. Analiza rynków obrotu hurtowego energią elektryczną, prawami majątkowymi i CO2. Opracowanie dokumentacji o charakterze finansowym na potrzeby wniosku do KNF. Zdefiniowanie i kalkulacja podstawowych ryzyk funkcjonowania DM PGE."
StrategiaOpracowanie segmentowej strategii marketingowej na rynkach detalicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego
Opracowanie segmentowej strategii marketingowej na rynkach detalicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego
<< 1 2 3 4 9 >>