WYBRANE PROJEKTY DORADCZE

Wieloletnie doświadczenie w różnych branżach oraz zespół doświadczonych konsultantów, pozwalają nam osiągać ponadprzeciętne rezultaty dla naszych klientów. Realizujemy złożone projekty doradcze, w ramach których dostarczamy wsparcie bazujące na najwyższych standardach branżowych. Rozumiemy, że nasi klienci nie zamawiają analiz i raportów, dlatego dostarczamy im rozwiązania rzeczywistych problemów biznesowych. Największym wyróżnieniem jest dla nas kontynuacja współpracy w kolejnych obszarach biznesowych.

Typ projektuKlientNazwa projektu
StrategiaOpracowanie strategii działania na rynku energii elektrycznej
"Przeprowadzenie segmentacji klientów, wybór docelowych segmentów. Opracowanie założeń dotyczących cen, wolumenów i marż. Opracowanie modelu finansowego na potrzeby weryfikacji założeń i stworzenia business case."
Zmiany organizacyjneWsparcie biznesowe i wsparcie prac projektowych podczas realizacji Projektu Restrukturyzacji GK PGE
"Przeprowadzenie analiz biznesowych spółek zależnych z poszczególnych linii biznesowych Grupy. Określenie kierunków restrukturyzacji poszczególnych spółek (zbycie, konsolidacja, likwidacja, itp.). Uzgodnienie harmonogramu wdrożenia określonych rekomendacji. Wsparcie w zarządzaniu projektami restrukturyzacyjnymi."
Zmiany organizacyjneOpracowanie mechanizmów i zarządzanie strategicznym Programem Restrukturyzacji Obszaru Wytwarzanie
"Przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia, przy wypełnieniu założeń wynegocjowanych z organizacjami związkowymi. Wyznaczenie ram formalnych funkcjonowania restrukturyzowanego obszaru. Zapewnienie ciągłości działania w relacjach z podmiotami zewnętrznymi . Uzyskanie zrozumienia i akceptacji pośród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych."
Zmiany organizacyjneOpracowanie koncepcji restrukturyzacji oddziałów LOTOS Serwis
"Diagnoza obecnej sytuacji ekonomicznej i potencjału działania na rynku zewnętrznym. Określenie scenariuszy restrukturyzacji Oddziałów Spółki. Analiza wybranych scenariuszy restrukturyzacji dla każdego z Oddziałów. Przygotowanie planu wdrożenia wybranego scenariusza restrukturyzacji. Wsparcie Zarządu Spółki w zakresie komunikacji wewnętrznej."
<< 1 2 3 4 5 9 >>