tlo-gora-ziemia

WYBRANE PROJEKTY DORADCZE

Wieloletnie doświadczenie w różnych branżach oraz zespół doświadczonych konsultantów, pozwalają nam osiągać ponadprzeciętne rezultaty dla naszych klientów. Realizujemy złożone projekty doradcze, w ramach których dostarczamy wsparcie bazujące na najwyższych standardach branżowych. Rozumiemy, że nasi klienci nie zamawiają analiz i raportów, dlatego dostarczamy im rozwiązania rzeczywistych problemów biznesowych. Największym wyróżnieniem jest dla nas kontynuacja współpracy w kolejnych obszarach biznesowych.

Typ projektu Klient Nazwa projektu
Strategia Szczegółowa koncepcja funkcjonowania handlu hurtowego w GK ENEA
Zdefiniowanie i opis procesów gospodarczych oraz zadań nieprocesowych ENEA Trading. Określenie umiejscowienia ENEA Trading w Grupie wraz z podziałem zadań. Opracowanie regulaminu organizacyjnego, określenie zadań komórek organizacyjnych i zasad zarządzania w Spółce. Dostosowanie zakresu i przebiegu procesów biznesowych umożliwiających realizację strategii handlu hurtowego Enea. Zdefiniowanie mierników efektywności realizacji kluczowych procesów (KPI). Wsparcie Zarządów w zarządzaniu i wdrożeniem zmian w obszarach organizacyjnych.
Strategia Opracowanie strategii budowy mocy wytwórczych w Polsce
Analiza planów inwestycyjnych podmiotów wytwórczych. Sporządzenie prognozy cen energii elektrycznej na hurtowym rynku energii w Polsce. Analiza podaży i popytu na rynku energii elektrycznej. Analiza polityki taryfowej w kontekście budowy nowych mocy. Ocena zbilansowania portfeli zakupowych i sprzedażowych po wybudowaniu nowego bloku. Oszacowanie wpływu emisji CO2 na opłacalność budowy nowych źródeł wytwórczych. Opracowanie bilansu mocy w okresie do 2020 z uwzględnieniem nowych mocy i planowanych wyłączeń. Analiza sieci przesyłowej w Polsce (regionalne deficyty mocy, ograniczenia sieciowe, planowana rozbudowa). Ocena ryzyka regulacyjnego w zakresie międzynarodowego handlu energią.
Zmiany organizacyjne Zdefiniowanie inicjatyw restrukturyzacyjnych - przygotowanie niezbędnych działań restrukturyzacyjnych dla spółek przewidzianych do połączenia oraz dla połączonego Obszaru Wytwarzanie
Opracowanie docelowej mapy procesów, pod-procesów i zadań realizowanych, wraz z docelową strukturą organizacyjną. Opracowanie wybranych procedur, regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów. Wsparcie Kierownika Projektu oraz pozostałych Członków Zespołu Projektowego w zarządzaniu projektem.
Zmiany organizacyjne Opracowanie i zarządzanie programem poprawy efektywności
Określenie strategicznych obszarów kluczowych dla poprawy efektywności. Opracowanie listy strategicznych projektów dla poprawy efektywności działania Grupy. Stworzenie zasad zarządzania projektami strategicznymi. Wsparcie w procesie zarządzania projektami i monitorowania prac. Wsparcie dla pracowników Klienta przy przejęciu zarządzania programem.
<< 1 2 3 4 5 6 9 >>