25 sty, 2021

1998

AIG-CET New Europe Fund

AIG wybiera CET na partnera zarządzającego
funduszem 300 mln USD, dedykowanym na
Europę Środkowo-Wschodnią.

Trackback URL: https://cet.com.pl/timeline-item/1998/trackback/