25 sty, 2021

2007

Wykup menadżerski

Czterech dyrektorów przeprowadza wykup CET Polska
od brytyjskich założycieli. Dyrektorzy stają się
wspólnikami i obejmują 75% udziałów.

Trackback URL: https://cet.com.pl/timeline-item/2007/trackback/